TV TUNER/CAPTURE
Video Capture

Video Capture

สำหรับรับไฟล์ภาพ และ เสียงผ่านเข้าสู่พอรต์ USB
ราคา 260 บาท
Arriving (1-3 days)
การันตีเคลมเสร็จ 20 วัน
PC TO TV CONVERTER
PC CONVERTER Magictech (MT-011)

PC CONVERTER Magictech (MT-011)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 365 บาท
PC CONVERTER OKER (PT-011)

PC CONVERTER OKER (PT-011)

CONVERTER / VGA to VIDEO
ราคา 515 บาท